Pravilnici

::after

Pravilnik o radu KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ od 26.02.2018

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radKJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ od 02.08.2019.

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika od 17.05.2018. godine

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti radnika KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“, od 26.03.2021.god.

Pravilnik o organizovanju i sprovođenju nadzora nad stručnim radom radnika koji obavljaju poslove socijalne zaštite od 21.06.2018. godine

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ od 04.03.2015. godine

Pravilnik o postupku davanja izjave o sukobu interesa od 04.03.2015. godine

Pravilnik o reprezentaciji i poklonima od 28.03.2014. godine

Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih vozila KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo od 28.03.2014. godine

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu korištenja službenih vozila KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo od 26.11.2015. godine

Pravilnik o načinu korištenja i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona u KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo od 28.03.2014. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu korištenja i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona u KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo od 18.07.2014. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu korištenja i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona u KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo od 25.01.2016. godine

Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu korištenja i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona u KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ broj: 27-361/20 od 12.02.2020.