Dokumenti

::after

2022. godina

16.11.2022. - Šeste izmjene i dopune plana nabavki za 2022.

26.09.2022 - Pete izmjene i dopuna plana nabavki za 2022

05.09.2022 - IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA za nabavku usluga banjskog liječenja korisnika KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"

25.08.2022. - Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga banjskog liječenja korisnika KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo

14.06.2022. - Četvrte izmjene i dopune plana nabavki za 2022

16.05.2022. - Treće izmjene plana nabavki za 2022

21.04.2022. - Druge izmjene i dopuna plana nabavki za 2022

01.04.2022. - Prve izmjene i dopune plana nabavki za 2022

23.02.2022 - Plan nabavki KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2022. godinu

07.01.2022. - PRIVREMENI PLAN NABAVKI KJU "Dom za socijalno zdrvavstveno zbrinjavanje ososba sa invaliditetom i drugih osoba" za period 01.01.2022. do 31.03.2022.


2021. godina

20.12.2021. - šeste izmjene plana nabavki za 2021. godinu

17.12.2021. - INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA

22.11.2021. - pete izmjene i dopune plana nabavki za 2021. godinu

19.11.2020. - Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge sistematskog pregleda radnika KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjaanje osoaba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo

10.11.2021. - četvrte izmjene i dopune plana nabavki za 2021. godinu

08.09.2021. - treće izmjene plana nabavki za 2021. godinu

04.06.2021. - INFORMACIJA o pregovarčkom postupku bez objave obavještenja o nabavci medicinskog materijala

05.07.2021. - druge izmjene i dopune plana nabavki za 2021. godinu

03.06.2021. - prve izmjene plana nabavki za 2021. godinu

08.03.2021. - Plan javnih nabavki za 2021. godinu


2020. godina

01.09.2020. - Druge izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2020 godinu

03.06.2020. - Prve izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2020 godinu

06.04.2020. - Plan javnih nabavki za 2020 godinu