Informacije o sjednicama Upravnog odbora

::after

Poziv za 2. sjednicu Upravnog odbora 06.05.2021

Poziv za konstituirajući sjednicu Upravnog odbora 29.04.2021

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti predsjednice Upravnog odbora - Ladina Kolenda

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti članice Upravnog odbora - Indira Turković

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti član Upravnog odbora - Mirsad Cvrk

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti članice Upravnog odbora - Amela Gostevčić

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti članice Upravnog odbora - Ajša Mušović

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora od 13.04.2021. godine


Rješenje o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednice i članova Upravnog odbora od 13.04.2021. godine

Poziv za 7. sjednicu Upravnog odbora

Poziv za 6. sjednicu Upravnog odbora

Poziv za 5. sjednicu Upravnog odbora

Poziv za 4. sjednicu Upravnog odbora

Poziv za 3. sjednicu Upravnog odbora

Poziv za 2. sjednicu Upravnog odbora

Poziv za 1. vanrednu/hitnu sjednicu Upravnog odbora

Poziv za 1. sjednicu Upravnog odbora

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora - Edin Tiro

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora - Hadžija Hadžiabdić

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti članice Upravnog odbora - Anela Mešić

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora - Dejan Šetina

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti članice Upravnog odbora - Enisa Tabaković

Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora od 28.12.2020. godine


Rješenje o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednice i članova Upravnog odbora od 28.12.2020. godine

Poziv za 3. vanrednu/hitnu sjednicu Upravnog odbora

Poziv za 2. vanrednu/hitnu sjednicu Upravnog odbora

Poziv za 1. vanrednu/hitnu sjednicu Upravnog odbora

Poziv za 3. sjednicu Upravnog odbora

Poziv za 2. sjednicu Upravnog odbora

Poziv za 1. sjednicu Upravnog odbora

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti predsjednice Upravnog odbora - Emira Ahmespahić-Kosovac

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora - Almedin Azemović

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti članice Upravnog odbora - Anera Kestendžić

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti članice Upravnog odbora - Emina Džanko

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti članice Upravnog odbora - Emina Hodžić

Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednice i članova Upravog odbora od 02.07.2020. godine


Poslovnik o radu Upravnog odbora KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"