Sporazumi

::after

Protokol o realizaciji transfera između Općine Centar Sarajevo i KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" do 20.04.2021. godine

Sporazum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu, Fakultet političkih nauka i KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba od 09.10.2020. godine

Protokol o realizaciji transfera između Općine Centar Sarajevo i KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba od 06.02.2020. godine

Protokol o saradnji između KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba i Dom za smještaj odraslih osoba Kulina od 26.12.2019. godine

Protokol o realizaciji transfera između Općine Centar Sarajevo i KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba od 02.07.2018. godine

Sporazum o provođenju odgojne preporuke između JU "Kantonalni centar za socijalni rad" i KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba od 25.04.2018. godine