Javni konkursi - oglasi - pozivi

::after

Na ovom dijelu naše internet stranice možete da imate uvid u javne konkurse koje objavljujemo.

01.06.2021. 

Konkurs za izbor i imenovanje direktora Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"