Informacije o sjednicama Nadzornog odbora

::after

2. sjednica Nadzornog odbora - 26.05.2021. godine

Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora - 28.04.2021. godine

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti predsjednika Nadzornog odbora - Radivoj Jadrić

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora - Faris Šehić

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti članice Nadzornog odbora - Lejla Avdić 

Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora od 13.04.2021. godine


Rješenje o razrješenju vršilaca dužnosti  predsjednika i članova Nadzornog odbora od 13.04.2021.godine 

2. sjednica Nadzornog odbora

Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti predsjednika Nadzornog odbora - Edin Tiro

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora - Husnija Ovčina

Ugovor o angažovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora - Ramo Kasumović 

Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora od 23.06.2020. godine


Poslovnik o radu Nadzornog odbora KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa inveliditetom i drugih osoba"