Pravilnici

::after

 • Pravilnik o prijemu i korištenju sredstava donacija pravnih i fizičkih lica u KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" od 21.11.2023. godine
 • Pravilnik o javnim nabavkama KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" od 26.05.2023 god. 

 • Pravilnik o zaštiti na radu  KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" od 24.02.2023. god

 • Odluka o prestanku važenja Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti radnika KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" od 26.10.2022. godine

 • Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" od 08.12.2022

 • Pravilnik o radu KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ od 26.02.2018
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radKJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ od 02.08.2019.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radKJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ od 16.05.2022
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radKJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ od 21.12.2022.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radKJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" od  16.08.2023
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" od 21.11.2023


 • Pravilnik o organizovanju i sprovođenju nadzora nad stručnim radom radnika koji obavljaju poslove socijalne zaštite od 21.06.2018. godine • Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih vozila KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo od 28.03.2014. godine
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu korištenja službenih vozila KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo od 26.11.2015. godine

 • Pravilnik o načinu korištenja i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona u KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo od 28.03.2014. godine
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu korištenja i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona u KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo od 18.07.2014. godine
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu korištenja i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona u KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo od 25.01.2016. godine
 • Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu korištenja i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona u KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ broj: 27-361/20 od 12.02.2020.