Donacije

::after

      U PROTEKLJOJ GODINI DOMU SU DALI PODRŠKU :

 1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
 2. Vlada Kantona Sarajevo Ministrstvo za boračka pitanja (donacija 4 plastenika)
 3. Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
  • Provedba Programa “Prevencija profesionalnog sagorijevanja (burnout sindroma) zaposlenih medicinskih sestara i socijalnih radnika u KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba”, podržan iz sredstava FIGAP Programa
 4. Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo
  • Protokol o saradnji na implementaciji Programa
 5. Saradnja sa Zavodom „Hrastovec” Slovenske gorice, Maribor, Slovenija
 6. Javna ustanova Dom starih „Grabovac” u Risanu
  • Protokol o saradnji
 7. Javna ustanova Dom starih „Bijelo polje” u Bijelom polju
  • Protokol o saradnji
 8. Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo
  • Sporazum o saradnji
 9. NVO altruista za pomoć osobama sa umanjenim sposobnostima „SVJETLO”
  • Sporazum o saradnji
 10. Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kanzona Sarajevo „Oaza”
  • Protokol o saradnji
 11. Naš Dom Travnik
  • Protokol o saradnji
 12. Socijalno gerijatrijski centar Banja Luka o Protokol o saradnji
  • Patner na Projektu
  • Usavršavanje osoblja i prenošenje neophodnih znanja, akreditovan od strane NGO “Sisters of the Cross and Passion” Belfast - Irska
 13. Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo
  • Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS; VŠS, SSS i KV stručne spreme (za 3 pripravnika)
  • Program finansiranja i zapošljavanja 300” (14 uposlenika koji su na Birou preko 36 mjeseci)
 14. Dječiji dom Bjelave
  • Donacija kurbanskog mesa
 15. Zavod „Drin” Fojnica
  • Saradnja
 16. MZ MARIN DVOR I CRNI VRH (donacija pelena, cigareta, voća, kolača, sokova)
 17. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ( donacija kurbanskog mesa)
 18. „Bosnalijek” Sarajevo
  • Donacija dezinfekcionih sredstava
 19. OTEXCOMMERCE doo Sarajevo
  • Donacija ogrtača i vunice za pletenje
 20. INZA Sarajevo
  • Donacija kompjutera
 21. Opća bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš” Sarajevo
  • Edukacija fizioterapeuta
 22. Obrazovanje gradi BiH, Sarajevo
  • Saradnja
 23. Njemačka ambasada
  • Donacija sprava za fizikalnu medicinu
 24. Caritas Biskupske Konferencije BiH
  • Prezentacija Hospis odjela
 25. Kulturni centar „Kralj Fahd”
  • Kurs informatike za 20 korisnika, podrška kroz sportske aktivnosti
 26. Kids festival
  • Prodajna izložba rukotvorina korisnika
 27. OŠ „Safet beg Bašagić” Sarajevo
  • Donacija sredstava za ličnu higijenu
 28. Narodna kuhinja „Stari grad” donacija kurbanskog mesa
 29. Javno prezentiranje rada i problema Ustanove putem medija TV „Hayat”; Federalna televizija; TV Sarajevo;
 30. Donacije pojedinaca - građana u prehrambenim proizvodima, pelenama, cigaretama, garderobi...)