Pitanja

Kako izvršiti smještaj ?

Smještaj u Dom može se izvršiti po zahtjevu nadležnog Centra za socijalni rad. Postupak smještaja pokreće se podnošenjem zahtjeva koji se rješava u optimalnom roku, ovisno o raspoloživim smještajnim kapacitetima, isključivo na osnovu Rješenja nadležne Službe socijalne zaštite prema mjestu prebivališta osobe. Dom raspolaže sa jednokrevetnim, dvokrevetnim, višekrevetnim sobama i apartmanima kao i svim pratećim objektima i službama neophodnim za normalno odvijanje povjerenih poslova.

Dokumentacija koja je potrebna za smještaj korisnika u Dom:

  • Ljekarski izvještaj / nalaz o opštem stanju osobe koja se smješta kao i ostala medicinska  dokumentacija sa tačno navedenom Dg i propisanom terapijom ne starija od 6. mjeseci
  • Uvjerenje nadležne institucije ili ljekara Doma zdravlja da osoba ne boluje od zaraznih bolesti
  • Kopija zdravstvene knjižice
  • Cips  -  lična karta i prijavnica boravka osobe koja se smješta
  • Rodni list
  • Ček od penzije
  • Lična karta potpisnika ugovora
  • Prijavnica boravka potpisnika ugovora
  • Izjava o dobrovoljnom smještaju ovjerena od strane općinskog organa/notara
  • Rješenje o oduzimanju/ograničenju poslovne sposobnosti i rješenje o imenovanju  staratelja (ako postoji)

 Napomena:

Prije realizacije smještaja potrebno je priložiti negativan PCR test na COVID-19  koji ne može biti stariji od 48 sati.U skladu sa Naredbom Kriznog štaba FBiH predviđena je obavezna samoizolacija novoprimljenog korisnika u trajanju od 14 dana

Kako nam možete pomoći ?

Hvala za vaš interes!
Naša adresa je: Nahorevska br.195, Sarajevo, Bosna i Hercegovina;
Račun broj: 338 000 221 0019263

Detaljnije informacije i odgovore na Vaša pitanja možete dobiti ukoliko nas kontaktirate putem naše KONTAKT stranice.


Kako nas pronaći ?

Dom je smješten na parceli površine od 25 000 m2 sa jednokrevetnim, dvokrevetnim, višekrevetnim sobama, kao i apartmanima, sa svim pratećim prostorijama (dnevni boravci, prostorije za duhovne sadržaje, prostorije za društvena događanja, prostorije za radno-okupacionu terapiju, biblioteka, frizeraj). Dom raspolaže sa savremeno opremljenom kuhinjom, vešerajem, protiv-požarnim sistemom koji omogućava najbržu reakciju osoblja, kao i videonadzorom. U dvoruštu Doma uređen je park sa klupama i šadrvanima koji pruža korisnicima mogućnost uživanja na svježem zraku i dodir s prirodom.

Na periferiji gradske opštine Centar u prelijepom ambijentu, okružena zelenilom smještena je Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo u ulici Nahorevska br. 195, na prostoru od 25 000 m2.

Detaljnije podatke možete dobiti ukoliko nas kontaktirate preko naše KONTAKT stranice.