Pitanja

Kako izvršiti smještaj ?

Smještaj u Dom može se izvršiti po zahtjevu nadležnog Centra za socijalni rad. Postupak smještaja pokreće se podnošenjem zahtjeva koji se rješava u optimalnom roku, ovisno o raspoloživim smještajnim kapacitetima, isključivo na osnovu Rješenja nadležne Službe socijalne zaštite prema mjestu prebivališta osobe. Dom raspolaže sa jednokrevetnim, dvokrevetnim, višektevetnim sobama i apartmanima kao i svim pratećim objektima i službama neophodnim za normalno odvijanje povjerenih poslova.

Kako nam možete pomoći ?

Hvala za vaš interes!
Naša adresa je: Nahorevska br.195, Sarajevo, Bosna i Hercegovin;
Račun broj: 338 000 221 0019263

Detaljnije informacije i odgovore na Vaša pitanja možete dobiti ukoliko nas kontaktirate putem naše KONTAKT stranice.

Kontakt osobe

Kontakt Opis Telefon
Sanita Alagić Direktorica +387 33 250 820
Amela Pediša Šef Službe za finan. rač. i plansko analitičke poslove +387 33 250 824
Mirsada Pašukanović Šef Službe socijalnog zbrinjavanja +387 33 250 828
Služba zdravstvenog zbrinjavanja Šef Službe zdravstvenog zbrinjavanja +387 33 250 834
Ajša Mušović Šef službe pravnih kadrovskih i općih poslova +387 33 250 831
Husnija Ovčina Šef Službe za logistiku +387 33 250 826

Kako nas pronaći ?

Dom je smješten na parceli površine od 25 000 m2 sa jednokrevetnim, dvokrevetnim, višekrevetnim sobama, kao i apartmanima, sa svim pratećim prostorijama (dnevni boravci, prostorije za duhovne sadržaje, prostorije za društvena događanja, prostor za radno-okupacionu terapiju, biblioteka, frizeraj, mini prodavnica i dr.). Dom raspolaže sa savremeno opremljenom kuhinjom, vešerajem, sa protiv-požarnim sistemom koji omogćava najbržu reakciju osoblja, kao i videonadzor. U dvoruštu Doma uređen je park sa klupama, šadrvanima kao i mini ZOO vrt koji pruža korisnicima mogućnost uživanja na svježem zraku i dodir s prirodom.

Na periferiji gradske opštine Centar u prelijepom ambijentu, okružena zelenilom smještena je Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo u ulici Nahorevska br. 195, na prostoru od 25 000 m2.

Detaljnije podatke možete dobiti ukoliko nas kontaktirate preko naše KONTAKT stranice.