novosti 18. 01. 2024

INFORMACIJA

Poštovani,

Informišemo vas da je u našoj Ustanovi nastao tehnički kvar na telefonskoj liniji broj: 033/250-820.

U toku je otklanjanje nastalog kvara te bi telefonske linije uskoro trebale biti u funkciji, stoga vas molimo da nas kontaktirate na sljedeće brojeve:

033/210-926;

033/210-934 i

062/790-742