novosti 10. 08. 2023

PROŠIRENJE REHABILITACIONIH USLUGA U OKVIRU RADNO-OKUPACIONE TERAPIJE - IZRADA PRIRODNIH DEKORATIVNIH SAPUNA

Proširenje rehabilitacionih usluga u okviru radno-okupacione terapije

 

U radno-okupacionu terapiju uveli smo novitet izrade prirodnih dekorativnih sapuna koji se dobijaju primjenom jednostavne tehnike koja je prilagođena mogućnostima korisnika, a sam proces ne zahtjeva velika ulaganja.

Važno je napomenuti da radno-okupaciona terapija ima veliki značaj u dugotrajnom programu tretmana osoba s invaliditetom, a promoviše razvoj vještine i podsticanje nezavisnosti u aktivnostima svakodnevnog života, ali i poboljšava kvalitete usluga institucija i ustanova koje se bave jačanjem mentalnog zdravlja.