novosti 26. 05. 2023

POSJETA STUDENATA I PROFESORA IZ HOLANDIJE - FONDACIJA "OUT OF AREA"

Početak sedmice bio je u znaku posjete, studenti medicinskog smjera predvođeni profesorima iz Holandije posjetili su našu Ustanovu i na taj način ozvaničili su nastavak uspješne saradnje sa Fondacijom "Out of Area".

Posjeta grupe studenata medicinskog smjera i profesora iz Holandije protekla je u radno-okupacionim i zabavno-rekreativnim aktivnostima. Posebnu motiviranost studenti su pokazali u radu sa korisnicima koji borave na odjelu demencije, paraplegije i hospisa. Posljednji dan boravka obilježen je u pripremi palačinaka i zabavi upriličenoj u prisustvu velikog broja korisnika.

Uručenje zahvalnice i simbolični poklon iz asortimana ručnih radova naših korisnika voditeljima grupe označili su kraj trodnevne posjete koja obećava nastavak uspješne buduće saradnje. ????

Koristimo priliku da se zahvalimo na posjeti i donaciji koju su studenti obezbjedili za smještene korisnike. ???????? ????❤️????