aktivnosti 13. 03. 2023

Panel diskusiji na temu: "Nasilje u porodici - odgovor sistema"

Socijalne radnice naše Ustanove prisustvovale su danas panel diskusiji na temu: "Nasilje u porodici - odgovor sistema" u prostorijama KJU "Porodičnog savjetovališta"