projekti 12. 01. 2023

SPORAZUM O SARADNJI SA KJU "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE"

Potpisan Sporazum o saradnji - KJU "Porodično savjetovalište"

U prostorijama KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba" danas je upriličeno potpisivanje Sporazuma o saradnji sa KJU Porodicno Savjetovaliste kojim je formalizirana uspostava saradnje između potpisnika: KJU Porodicno Savjetovaliste i KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba".

Cilj ovog Sporazuma je intenziviranje saradnje u mreži ustanova socijalne zaštite, poboljšanja efikasnosti saradnje Savjetovališta i Doma, kao i prijedlog zajedničkih aktivnosti u pravcu unapređenja usluga korisnicima navedenih ustanova u Kantonu Sarajevo.