projekti 17. 11. 2022

RADNA POSJETA PREDSTAVNIKA DOMA STARIH "GRABOVAC" RISAN , CRNA GORA

U periodu od 13.11. 2022 - 15.11.2022. godine u našoj Ustanovi boravili su predstavnici J.U Dom starih "Grabovac" Risan s ciljem implementacije nastavka dugogodišnje prekogranične saradnje.

Od strane menadžmenta i stručnog osoblja Doma upoznati su o načinu rada Ustanove i specifičnostima na odjeljenjima sa različitom kategorijom korisnika.

Tokom boravka u Sarajevu upriličena je i zajednička posjeta

KJU "Gerontološki centar", Sarajevo prevashodno s ciljem sticanja novih znanja i razmjene iskustava, te je tom prilikom potpisan Sporazum o saradnji između Doma starih "Grabovac ", Risan - Crna Gora i KJU "Gerontološki centar", Sarajevo.

Opredjeljeni smo za profesionalni razvoj, edukaciju i usavršavanje radnika koji su u direktnom kontaktu s korisnicima, održavanju zdravog, otvorenog, komunikativnog i funkcionalnog tima i u skladu s tim nadamo se daljoj saradnji, izgradnji socijalnih mreža i primjeni dobrih praksi.