16. 04. 2020

POSJETA RESORNE MINISTRICE JASNE AGIĆ I EPIDEMIOLOGA DR.ŽELJKA LER

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo g-đa Jasna Agić i epidemiolog dr. Željko Ler posjetili su našu Ustanovu u cilju upoznavanja sa poduzetim preventivnim mjerama u spriječavanju širenja pandemije COVID-19.

Tokom posjete direktor Ustanove  g. Hazim Durmišević je sa stručnim saradnicima upoznao Ministricu Agić i dr.Lera o poduzetim preventivnim mjerama shodno uputama JU "Zavoda za javno zdravstvo" Kantona Sarajevo, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo , kao i Kantonalne i Federalne Uprave Civilne Zaštite.

Također, isti su upoznati o reorganizaciji rada Ustanove, kao i ostalim svakodnevnim aktivnostima koje se provode radi sprječavanja i zaštite od infekcije Corona virusa.