Dobrodošli! Iskreno se nadamo da ćete i Vi nakon što se upoznate sa ovim čime se bavimo i šta nam je osnovna djelatnost postati dio naše porodice.
MEDICINSKA REHABILITACIJA I BANJSKO LIJEČENJE …
projekti    18. 11. 2022

Započeli smo sa realizacijom još jednog značajnog projekta koji obuhavata pružanje medicinske rehabilitacije i banjsko liječenje za 160 pokretnih…

RADNA POSJETA PREDSTAVNIKA DOMA STARIH "GRABOVAC" RISAN , CRNA GORA …
projekti    17. 11. 2022

U periodu od 13.11. 2022 - 15.11.2022. godine u našoj Ustanovi boravili su predstavnici J.U Dom…

PLANIANRSKI DOM "MOTKA" …
projekti    04. 11. 2022

Sportska udruženja (Zavod Drin, Zavod Bakovići, Zavod Pazarić, Udruženje Oaza Sarajevo, KSS Banja Luka i Dom Nahorevo ) godinama…

REKONSTRUKCIJA DNEVNOG BORAVKA …
projekti    24. 10. 2022

U cilju poboljšanja kvalitete života smještenih korisnika u proteklom periodu adaptiran je i rekonstruisan dnevni boravak za korisnike.

Isti je…

UREĐENJE, OZELENJAVANJE I SADNJA U KRUGU NAŠE USTANOVE …
projekti    25. 05. 2022

U saradnji sa resornim ministarstvom i Ministarstvom komunalne privrede, infrasturkture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS započete su…

SPORAZUM O SARADNJI U OBAVLJANJU PRAKTIČNE NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2021/2022.godini …
projekti    11. 11. 2021

KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“, Sarajevo  potpisala je sporazum o saradnji sa…