Dobrodošli! Iskreno se nadamo da ćete i Vi nakon što se upoznate sa ovim čime se bavimo i šta nam je osnovna djelatnost postati dio naše porodice.
BANJSKO LIJEČENJE "REUMAL" - FOJNICA …
projekti    18. 12. 2023

Tokom 2023. godine 12 grupa smještenih korisnika naše Ustanove boravilo je u specijaliziranoj savremeno opremljenoj Ustanovi na banjskom liječenju…

OBUKA "PODRŠKA OSOBAMA S INTELKTUALNIM POTEŠKOĆAMA" …
projekti    20. 10. 2023

U organizaciji Caritas Bosne i Hercegovine organIzovana je obuka od 17.10. do 19.10.2023. godine u hotelu…

SPORAZUM O SARADNJI SA KJU "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE" …
projekti    12. 01. 2023

Potpisan Sporazum o saradnji - KJU "Porodično savjetovalište"

U prostorijama KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i…

BANJSKO LIJEČENJE "REUMAL" - FOJNICA …
projekti    29. 12. 2022

Mjesec Novembar i Decembar protekao je u znaku rehabilitacije.

80. korisnika naše Ustanove boravilo je u specijaliziranoj savremeno opremljenoj Ustanovi…

MEDICINSKA REHABILITACIJA I BANJSKO LIJEČENJE …
projekti    18. 11. 2022

Započeli smo sa realizacijom još jednog značajnog projekta koji obuhavata pružanje medicinske rehabilitacije i banjsko liječenje za 160 pokretnih…

RADNA POSJETA PREDSTAVNIKA DOMA STARIH "GRABOVAC" RISAN , CRNA GORA …
projekti    17. 11. 2022

U periodu od 13.11. 2022 - 15.11.2022. godine u našoj Ustanovi boravili su predstavnici J.U Dom…