Dobrodošli! Iskreno se nadamo da ćete i Vi nakon što se upoznate sa ovim čime se bavimo i šta nam je osnovna djelatnost postati dio naše porodice.
Unapređenje uslova za smještaj odraslih osoba sa paraplegijom u Domu …
projekti    01. 01. 2018

Godina: 2014.

Implemantator: KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo

Donator: NVO Sisters of the…