Galerija 12. 10. 2020

POTPISIVANJE SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU NAŠE USTANOVE I FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Dana 09.10.2020. godine VD Direktor  naše Ustanove g. Husnija Ovčina  pristupio je svečanom potpisivanju sporazuma  o saradnji između Fakulteta  političkih nauka  i ustanova socijalne zaštite, zdravstvenih i obrazovnih institucija, udruženja i nevladinih organizacija u cilju omogućavanja obavljanja studentske prakse na Odsjeku za socijalni rad.