KJUDOM

Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba

Dobro došli!

Iskreno se nadamo da ćete i Vi nakon što se upoznate sa ovim čime se bavimo i šta nam je osnovna djelatnost postati dio naše porodice. Na periferiji gradske općine Centar u prelijepom ambijentu, okružena zelenilom smještena je Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno, zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo, ul. Nahorevska br. 195, na prostoru od 25 000 m2. Dom zapošljava 85 radnika, od toga 1 glavnu medicinsku sestru, 18 medicinskih sestara – tehničara, 5 socijalnih radnika i 1 psihologa koji pružaju u datim okolnostima kako medicinsku tako i socijalnu, psihološku i emocionalnu podršku za 191 korisnika ove Ustanove. Optimalan kapacitet je 210 mjesta, a sadašnja popunjenost je 90%. Na našem web sajtu možete pronaći niz informacija o nama, o samoj organizaciji i službama, projektnim aktivnostima koje namjeravamo realizovati, te niz drugih servisnih informacija i aktuelnosti. Na kraju Vam još jednom želimo dobrodošlicu uz nadu da ćemo u budućnosti zajedno istrajati na rješavanju socijalnih i zdravstvenih problema naših korisnika.

Lijep pozdrav,
Kantonalna javna ustanova ''Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba'' Sarajevo.