Dobrodošli! Iskreno se nadamo da ćete i Vi nakon što se upoznate sa ovim čime se bavimo i šta nam je osnovna djelatnost postati dio naše porodice.
UNDP DONACIJA (DEZINFEKCIONI TUNEL, KISIK) …
donacije    05. 10. 2021

Realizacijom projekta "BiH Emergency COVID 19 project" UNDP BiH je u skladu sa planiranim nabavkama zaštitne opreme i našoj…

DONACIJA …
donacije    27. 08. 2021

Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide“ Engleska, Sarajevo doniralo je našoj Ustanovi cca 2480 kg zamrznutog goveđeg mesa…

NAŠOJ USTANOVI DONIRANE ZAŠTITNE MASKE ZA LICE - VIZIRI …
donacije    14. 04. 2020

 

U cilju prevencije i suzbijanja širenja epidemije Corona virusa vlasnik firme OR "JUSRI" g-din Nihad Ćulov iz Goražda donirao je…

"POTPISAN PROTOKOL O REALIZACIJI GRANTA" …
donacije    11. 02. 2020

U Općini Centar potpisan je protokol o realizaciji granta za potrebe Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje…