Dobrodošli! Iskreno se nadamo da ćete i Vi nakon što se upoznate sa ovim čime se bavimo i šta nam je osnovna djelatnost postati dio naše porodice.
POSJETA STUDENATA SA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA - SARAJEVO …
aktivnosti    12. 01. 2023

Našu Ustanovu posjetili su studenti treće godine Fakultet zdravstvenih studija-Sarajevo.

Prilikom posjete isti su se upoznali sa…

SPORAZUM O SARADNJI SA KJU "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE" …
projekti    12. 01. 2023

Potpisan Sporazum o saradnji - KJU "Porodično savjetovalište"

U prostorijama KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i…

KONFERENCIJA "PODRŠKA OSOBAMA S INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA U BOSNI I HERECEGOVINI" …
aktivnosti    12. 01. 2023

Dana 11. 01. 2023. godine, predstavnici Službe socijalnog zbrinjavanja Doma prisustvovali su završnoj konferenciji projekta „Podrška osobama s intelektualnim…

OBUKA ZDRAVSTVENIH RADNIKA …
aktivnosti    10. 01. 2023

Uspješno završen VIII. Modul obuke za sticanje bazičnih znanja i vještina za upravljanje procesom zdravstvene njege kod osoba oboljelih…

PROSLAVA PRAVOSLAVNOG BOŽIĆA …
aktivnosti    08. 01. 2023

Danas je sa srećom i osmijehom započeo dan, jer tradicionalno obilježavamo još jedan blagdan.

Svim našim korisnicima, njihovim srodnicima, uposlenicima…

CINEMA NIHGT …
aktivnosti    08. 01. 2023

MOVIE TIME.....MOVIE NIGHT