aktivnosti 20. 01. 2023

NASTAVAK KREATIVNE RADIONICE

Kreativne radionice posvećene su poticanju kreativnosti i osnaživanju stvaralačkog potencijala među našim korisnicima. Vjerujemo da je stvaralaštvo jedna od osnovnih potreba ljudskog bića, te preduslov za ostvarivanje njihovog punog potencijala.

Nastavak kreativne radionice....