Galerija 04. 11. 2019

Posjeta Resornog ministra g. Malika Garibije

Posjeta Resornog ministra g. Malika Garibije

 

Kantonalnu javnu ustanovu „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ posjetio je ministar rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo Malik Garibija.

U pratnji menadžmenta i uposlenika organizacionih jedinica upoznao se sa tehničkim karakteristikama Ustanove, aktuelnom problematikom i svakodnevnicom  Domskog života.

Nakon obilaska odjela gdje borave korisnici smještaja ministar je u pratnji menadžmenta Ustanove posjetio prostorije radno okupacione terapije gdje se u neposrednom razgovoru sa korisnicima i osobljem upoznao sa aktivnostima koje se provode u ovim prostorijama, kreativnim dostignućima i blagotvornim efektom radno okupacionih aktivnosti po psihofizički status korisnika.

Posjeta je organizovana sa ciljem upoznavanja Resornog ministra o radu Ustanove ali i razgovorima o modalitetima i načinu kako u budućnosti još više unaprijediti rad iste.

Zahvalnost i zadovoljstvo korisnika i uposlenika današnjom posjetom iskazano je kroz dodjelu prigodnog poklona izrađenog od strane korisnika u okviru radno okupacione terapije.

Iskreni interes za radom naše Ustanove nagovještaj je sjajne buduće saradnje.