Galerija 04. 07. 2018

Pripremanje prostorija za radno okupacionu terapiju korisnika

U martu 2018. godine donesena je odluka direktorice o adaptaciji prostorija za  radno okupacionu terapiju korisnika u prizemlju zgrade te je potom izvršen premještaj korisnika iz prizemlja u sobe na spratove. Navedene prostorije će biti potpuno renovirene i izvršiće se dekoracija i opremanje u skladu sa standardima i namjeni prostorija. Pored prostorija za radno okupacionu terapiju osigurane su prostorije za sport i rekreaciju, multifunkcionalna prostorija za organizovanje tematskih aktivnosti, prostorija za posjetu korisnika, prostorija za podjelu cigareta.  Prilikom renoviranja prostorija izvršeno je skidanje pločica sa zidova kako bi se zidovi i plafoni na hodnicima i prostorijama mogli dekorisati u odgovarajućim bojama. Izvršena je i nabavka i polaganje PVC podnih obloga kako bi se upotpunio ambijent i estetika pomenutih prostorija. U nastavku je predstavljena jedna manja foto galerija navednih radova sa komparacijom prostorija prije i poslije radova.