Galerija 26. 01. 2023

RADNI SASTANAK

Dana 25.01.2023. godine u hotelu Hollywood predstavnici naše Ustanove prisustvovali su radnom sastanku na temu: "Poboljšanje statusa i uslova rada za uposlenike socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine"

Pored predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH učešće su uzeli i predstavnici Saveza socijalnih radnika Federacije BiH, a sve u cilju realizacije poboljšanja uslova rada i statusa uposlenika u javnim ustanovama socijalne zaštite.

Svrha sastanka je formiranje sindikalne organizacije uposlenika u socijalnoj zaštiti, te određivanje prioriteta djelovanja sindikata iz oblasti socijalne zaštite.