Galerija 18. 01. 2023

INTERAKTIVNA RADIONICA

U skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji sa KJU "Porodično savjetovalište" danas je u našim prostorijama održana prva interaktivna radionica sa smještenim korisnicima.