Galerija 12. 01. 2023

POSJETA STUDENATA SA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA - SARAJEVO

Našu Ustanovu posjetili su studenti treće godine Fakultet zdravstvenih studija-Sarajevo.

Prilikom posjete isti su se upoznali sa aktivnostima, programima rada i procesom pružanja zdravstvene njege smještenim korisnicima.