Galerija 09. 06. 2022

EDUKACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Ispred Akademije za kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika, saradnika i njegovatelja upućen je poziv našoj Ustanovi o stručnom usavršavanju na teme:

"Edukacija / bazična obuka iz područja upravljanja perifernim i centralnim venskim kateterima".

"Prevencija i tretman hroničnih rana (venski i arterijski ulkusi i dekubitusi)".

Sa zadovoljstvom informišemo da su uposlenici Službe zdravstvenog zbrinjavanja Srna Alen, Samra Bezdrob, Emina Alić i Elma Mrguda uspješno završili dvomjesečnu edukaciju.

Tim povodom našim uposlenicima je uručen Certifikat o stručnoj osposobljenosti i stečenim kompetencijama.

 

Iskrene čestitke!!!