novosti 07. 02. 2020

POSJETILI SMO “DOM ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA” STOLAC

Dana 06.02.2020.godine direktor i uposlenici naše Ustanove posjetili su “Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” Stolac.

Predstavnici navedene Ustanove  g-đa Stanka Krešić šef službe socijalnog zbrinjavanja, g. Robert Lubina šef službe financijsko materijalnih poslova,  g-đa Snježana Raić šef službe općih i pravnih poslova i Tanja Puljić socijalna radnica upoznali su nas sa načinom i uslovima rada Ustanove, sa strukturom i brojem uposlenih, brojem korisnika usluga kao i sa stanjem u Domu, te  budućim planovima Ustanove.

Nakon radnog sastanka obišli smo Ustanovu, odjele gdje borave smješteni korisnici, prostorije za radno okupacionu terapiju, upoznali se sa plasteničkom proizvodnjom, razgovarali sa korisnicima i uposlenicima Ustanove.

S ciljem razmjene iskustava i primjera pozitivnih praksi iskazana je obostrana zainteresovanost za nastavak buduće saradnje i razmjene iskustava u radu sa korisnicima.