novosti 01. 04. 2018

Sport je moje pravo

U okviru projekta “SPORT JE MOJE PRAVO”održano je veliko međunarodno sportsko takmičenje za osobe sa intelektualnim teškoćama “SPORTSKE IGRE OAZE 2017”

Međunarodno takmičenje Sportske Igre Oaze je značajan događaj za promovisanje sposobnosti osoba sa intelektualnim teškoćama, izjednačavanje mogućnosti i prava na sport zagarantovanog UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

Održana su takmičenja iz : plivanja, atletike, boćanja, MATProgram (Motor activity training program bio je namjenjen za najtežu kategoriju – osobe sa višestrukim smetnjama), kuglanja, nogometa, stonog tenisa, i košarci.

Grupa od 16 naših korisnika učestvovala je na ovim sportskim igrama i ostvarili su odlične rezultate

ATLETIKA :
1. Pršeš Irma – zlato
2. Pršeš Irna – zlato
3. Dedić Darko – zlato
4. Bešić Mensur – srebro
5. Bajraktarević Birsan – srebro
6. Sarić Amerisa – srebro

BOČANJE:
1. Vilić Dragan - srebro
2. Paripović Božana - srebro
3. Čavkušić Jasmin – srebro
STONI TENIS: 
1. Ivanić Snježana- zlato
2. Plavšić Arleta- zlato
3. Tanović Safet – srebro
4. Pršeš Irma- bronza
5. Sarić Amerisa 4. mjesto

KUGLANJE:
1. Bikić Ahmed - zlato
2. Čaušević Dženan - zlato
3. Vilić Dragan – zlato

Iz sportskih disciplina NOGOMET I PLIVANJE – 4. mjesto.

U znak zahvalnosti za „ naše šampione“ učesnike SIO, u prostorijama Doma priređena je mala zakuska uz muziku i torte koje su pripremljene u sklopu kulinarske sekcije, što ih je posebno obradovalo i dalo im poticaj za dalje aktivnosti i učešće na ovakvim i sličnim takmičenjima.