KJUDOM

Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba

Dobro došli!

Iskreno se nadamo da ćete i Vi nakon što se upoznate sa ovim čime se bavimo i šta nam je osnovna djelatnost postati dio naše porodice. Na periferiji gradske općine Centar u prelijepom ambijentu, okružena zelenilom smještena je Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno, zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo, ul. Nahorevska br. 195, na prostoru od 25 000 m2. Dom zapošljava 87 radnika, od toga 1 doktora, 18 medicinskih sestara - tehničara i 4 socijalna radnika koji pružaju u datim okolnostima kako medicinsku tako i socijalnu, psihološku i emocionalnu podršku za 250 korisnika ove ustanove. Optimalan kapacitet je 254 mjesta, a sadašnja popunjenost je 95%. Na našem web sajtu možete pronaći niz informacija o nama, o samoj organizaciji i službama, projektnim aktivnostima koje namjeravamo realizovati, te niz drugih servisnih informacija i aktuelnosti. Na kraju Vam još jednom želimo dobrodošlicu uz nadu da ćemo u budućnosti zajedno istrajati na rješavanju socijalnih i zdravstvenih problema naših korisnika.