Dobrodošli! Iskreno se nadamo da ćete i Vi nakon što se upoznate sa ovim čime se bavimo i šta nam je osnovna djelatnost postati dio naše porodice.
Službena posjeta JU "Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica "Drin" Fojnica …
novosti    12. 12. 2019

Direktor i stručni saradnici Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ posjetili…

Prvi Kongres medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine …
novosti    09. 12. 2019

Na poziv Udruženja medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine naša Ustanova prisustvovala je na 1. Kongresu…

"Međunarodni dan osoba s invaliditetom" …
novosti    03. 12. 2019

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježen je u cilju promocije razumjevanja problema invaliditeta i mobiliziranja podrške za dignitet, prava…

Primopredaja vozila Toyota RAV4 …
novosti    01. 04. 2018

Dana 21.04.2017.godine izvršena je primopredaja vozila Toyota RAV4. Ceremoniji primopredaje vozila u prostorijama Toyota salona „Bunjo“ u Sarajevu prisustvovala…

Sport je moje pravo …
novosti    01. 04. 2018

U okviru projekta “SPORT JE MOJE PRAVO”održano je veliko međunarodno sportsko takmičenje za osobe sa intelektualnim teškoćama “SPORTSKE IGRE…