Galerija 18. 11. 2022

MEDICINSKA REHABILITACIJA I BANJSKO LIJEČENJE

Započeli smo sa realizacijom još jednog značajnog projekta koji obuhavata pružanje medicinske rehabilitacije i banjsko liječenje za 160 pokretnih i 40 nepokretnih korisnika naše Ustanove.

Naime, u skladu sa potpisanim ugovorom o pružanju usluga banjskog  liječenja  sa  JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - lječilište „Reumal“ Fojnica danas je prva grupa korisnika otputovala na šestodnevnu medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje u pratnji radnog osoblja Doma.

Radujemo se što ovom prilikom dajemo dodatnu podršku smještenim korisnicima i nadamo se da će navedeni tretmani pozitivno uticati na njihovo psiho-fizičko stanje.