Galerija 18. 11. 2022

VAKCINACIJA PROTIV SEZONSKE GRIPE

U skladu sa programom imunizacije Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo danas je u našoj Ustanovi završena imunizacija protiv sezonske gripe svih smještenih korisnika u prisustvu tima porodične medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.