donacije 11. 02. 2020

"POTPISAN PROTOKOL O REALIZACIJI GRANTA"

U Općini Centar potpisan je protokol o realizaciji granta za potrebe Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" u iznosu od 5.000 KM.

Sredstva su izdvojena iz budžeta općine Centar kako bi se poboljšali uslovi boravka i socijalno zdravstvenog zbrinjavanja osoba sa invaliditetom.

Protokol su potpisali načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i Husnija Ovčina iz Doma.

"Donacija Općine Centar značajno će doprinijeti poboljšanju uslova boravka i socijalno zdravstvenom zbrinjavanju osoba sa invaliditetom. Iskreno se nadam da će Općina Centar i u narednom periodu finansijski pomagati rad ove ustanove", naglasio je Ovčina.

 

Općina Centar već dugi niz godina pomaže i podržava rad naše Ustanove, a nadamo se da će ova uspješna saradnja biti nastavljena i u budućnosti.