novosti 11. 02. 2020

„IMAM ODGOVORNOST, ŽELIM ZAŠTITU“

Prisustvovali smo okruglom stolu koji je održan u Sarajevu u hotelu Europa pod nazivom „IMAM ODGOVORNOST, ŽELIM ZAŠTITU“ , a organizovan je u saradnji sa Forumom lijeve inicijative.

Na panel diskusiji obratili su se Samir Suljagić, direktor JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ KS, Mirsada Poturković  Kantonalni centar za socijalni rad KS i Segmedina Srna-Bajramović  zastupnica u Skupštini KS i delagatkinja u Domu naroda FBiH

Razgovaralo se o izazovima sa kojima se suočavaju socijani radnici/e usljed mnogobrojnih sistemskih ograničenja, te mogućim rješenjima. Socijalni radnici moraju svakodnevno donositi odluke i djelovati s ciljem iznalaženja najboljih rješenja. Zbog toga je otvoren dijalog o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH kojim bi se uveo status službene osobe i za socijalne radnike/ce, kao jednoj od mjera kako bi sistem socijalne zaštite bio  efikasniji i sigurniji.