04. 02. 2020

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI

U sklopu Projekta razvoj programa u cilju unapređenja turističke ponude za osobe sa umanjenom tjelesnom sposobnošću kretanja dana 04.02.2020 .godine potpisan je Protokol o  saradnji između direktora naše Ustanove g. Hazima Durmiševića i predstavnika firme Teamm d.o.o. g. Muamera Glibanovića, a u ime direktora Vedada Kasumagića.

Cilj sporazuma je razvijanje međusobne saradnje sa ciljem aktivnosti u procesu organizacije radionica u sklopu navedenog Projekta.